User menu

Catalan

- Centre de càlcul amb 3 màquines xen virtualitzades amb Centos 5.5 (coobd,ide, cooweb).
- Coobd és la màquina de la base de dades (PostgreSQL, MySQL)
- Ide és la màquina dedicada a leseinesde SIG(OpenGeoSuite, GeoNetwork, GeoServer...). SOSN52.
- Cooweb és la web i elservidor d'aplicacions Java.
- Destinats 3Tb.
- Cintes de seguretat Tivoli i còpies deseguretat en discos per accedir a les dades de forma ràpida.
- Subversió amb el codi. Està obert per llegir i obtenir els codi. Compta amb llicència GNU GPL.
- Màquines d'adquisició:

  •      Receptor EUMETCast. Fedora O.S. DVB Board
  •      Meteo de Windows con programa de climátología que a su vez envía los datos a CWOP y a Meteoclimatic.
  •      Màquina AWAC de Windows amb el programa del Awac i el de SeaState NORTEK. També un programari de desenvolupat propi per enviar el fitxer de dades de text a la base de dades PostgreSQL. Codi Python (desenvolupat en ipython xarxa) que representa gràficament les dades.
  •      Màquina de còpia de seguretat Argus (via rsync).
Taxonomy: 
Services
Back to Top