User menu

OBSEA és un observatori del fons marí per cable, gestionat per SARTI-UPC situat a 4 km de la costa de Vilanova i la Geltrú en una zona protegida de pesca. Està connectada a la costa per un cable d'energia i comunicació. Es compon d'una estació meteorològica, CTD i hidròfon. L'ICM-CSIC amb la col·laboració de SARTI-UPC col·locar a l'abril de 2010 un trípode bentònic que conté un correntímetre AWAC ADCP amb dos sensors associats externs: el turbidímetre Seapoint i un sensor de fluorescència, Cyclops. L'alçada, període i direcció de l'onatge es mesuren cada hora. El perfil de corrent (intensitat i direcció) des del llit marí fins a la superfície de l'aigua, la terbolesa de l'aigua i la fluorescència es registra cada 10 minuts. OBSEA ofereix una excel·lent oportunitat per comprendre, a través del mesurament continu, la resposta de la costa davant els efectes naturals i antropogènics.
Lloc web de descàrrega de 
DADES

Back to Top