User menu

prueba

Addthis

Email, Print, send to Twitter, send to Facebook, and more

Vídeo Monitoratge

COO Mapfre site

Correntímetre AWAC

AWAC és un perfilador de corrents i el sistema de medició d'onatge. Proporciona velocitat de l'aigua, el mòdul i la direcció a diferents profunditats. AWAC està situat al costat de la sortida del Port Olímpic de Barcelona.

Vaixell Itxasbide

El Itxasbide és un vaixell útil per determinar els diferents paràmetres sobre la zona costanera i periòdicament (mensual) r

Turbidímetre

Els turbidímetres són instruments que mesuren la concentració de sediments en suspensió en les aigües marines. Els líquids poden contenir matèria sòlida en suspensió que consisteix en partícules de mides molt diversos.

Estació Meteorològica

 

 

 

 

Estació Meteorológica Davis Vantage Pro2 Plus

Centre de dades

- Centre de càlcul amb 3 màquines xen virtualitzades amb Centos 5.5 (coobd,ide, cooweb).
- Coobd és la màquina de la base de dades (PostgreSQL, MySQL)
- Ide és la màquina dedicada a leseinesde SIG(OpenGeoSuite, GeoNetwork, GeoServer...). SOSN52.
- Cooweb és la web i elservidor d'aplicacions Java.
- Destinats 3Tb.

Adquisició Satèl·lit

El 2008 es va instal·lar un sistema de recepció EUMETCast. Es tracta d'un sistema de distribució de dades ambientals, multi-servei basat en la tecnologia estàndard de Digital Video Broadcast (DVB).

Back to Top