User menu

El Char of Mediterranean Sea es compon de formes del relleu submarí, AMP, jurisdiccions, límits i altres temes d'interès georeferenciats amb fins pesquers.

Estudi requerit i finançats per: PNUMA MAP RAC / SPA (Centre d'Activitat Regional per a Àrees Especialment Protegides). Boulevard du Líder Yasser Arafat, BP 337, 1080 Tunis Cedex - Tunisie. Referència de l'estudi: Contracte Num N ° 32/2009_RAC/SPA High Seas. Responsable de l'estudi: Jordi Lleonart, Institut de Ciències del Mar, CSIC. Barcelona. Email: lleonart (@) icm.csic.es. Amb la participació i les contribucions de: Juan Luis Suárez de Vivero, Departament de Geografia Humana (Univeristy de Sevilla, Espanya) i Susana Requena, PhD ecòleg marí i consultor de GIS.

Aquest quadre és part de l'informe: "Pesca àrees de gestió / conservació i l'etapa de socors en els mars mediterranis oberts, inclosos els mars profunds"
Referència de l'estudi: Contracte Num N ° 34/2009_RAC/SPA High Seas. Responsable de l'estudi: Silvia de Juan, Institut de Ciències del Mar, CSIC. Barcelona. Amb la participació de: Jordi Lleonart. Institut de Ciències del Mar, CSIC. Barcelona

RENÚNCIA

La informació continguda en aquest fullet s'ha obtingut de diverses fonts publicadaso oa internet, i no impliquen l'expressió de cap opinió per part dels autors o de l'organització patrocinadora.

Visor del Chart of Mediterranean Sea

Back to Top