User menu

Addthis

Email, Print, send to Twitter, send to Facebook, and more

Eines de visualització de dades
El COO produeix aplicacions per a la representació de dades de forma gràfica i directa.
Elaboració de serveis WMS, WFS i CSW dins de l'OGC
Fent ús de diferents programari lliure (Opengeosuite, Geonetwork, CatMDEdit, etc) el COO desenvolupa diferents serveis web d'informació geogràfica.
Ajust de dades i metadades segons la normativa i els estàndards de INSPIRE
Es tracta d'ajustar a la normativa per tal de seguir uns patrons que obrin nous horitzons i estar a l'ordre del dia a nivell europeu.
Eines de descàrrega de dades
Fent ús d'una programació el COO desenvolupa eines de descàrrega de dades per facilitar l'accés als diferents usuaris a través de la xarxa.
Gestió de dades a temps real
El COO a través d'eines SOS, treballa amb dades a temps real que transmeten diferents sensors.
Còpia de seguretat de les dades
Assessoria i producció cartogràfica
L'experiència del COO li permet assessorar i elaborar una gran variabilitat de mapes, d'acord amb les normes bàsiques de la cartografia.
Suport i desenvolupament de projectes SIG
El maneig de diferents programes SIG, com ArcGIS, QGis, Geomedia, gvSIG, li permet al COO la implantació de projectes SIG així com el suport abans les funcions d'anàlisi de dades geoespacials.
Adquisició, gestió i visualització de sèries temporals
Assessoria en Sistemes de Referència i projeccions
EumetCast
Des de 2008 el COO compta amb el sistema de recepció EUMETCast. Sistema de distribució de dades ambientals, multi-servei basat la tecnologia estàndard de Digital Video Broadcast (DVB). S'utilitzen satèl · lits comercials geoestacionaris de telecomunicacions per difondre els diferents arxius (dades i productes) a una àmplia comunitat d'usuaris.
Productes de Teledetecció
Extracció de variables mediambientals a través d'imatges satèl · lit, com: temperatura de superfície, fitoplàncton, altimetria, rugositat, etc
Video monitoratge
El COO treballa amb el sistema de vídeo Argus, que està dissenyat per capturar imatges de vídeo i enviar-les a un sistema central de dades, des d'on es serviran a temps real.
AWAC
AWAC és un perfilador de corrents i un sistema direccional de l'onatge. Proporciona velocitat de l'aigua, el mòdul i la direcció a diferents profunditats.

Back to Top