User menu

Catalan

COO Mapfre site

Es tracta del Sistema de Vídeo Sirena. Està compost per 6 càmeres de vídeo sense vigilància situades a la part superior de l'edifici Mapfre a 142 m. prop del Port Olímpic de Barcelona. Està dissenyat per capturar imatges de vídeo i enviar-les a un sistema de recopilació de dades central, des d'on es serviran a temps real. Des d'aquesta alçada (142m.), s'aconsegueix una vista panoràmica del Port Olímpic i tres de les platges de la ciutat, Bogatell, Nova Icària i Barceloneta. Les platges de Mar Bella i Nova Mar Bella, també es poden observar, però amb menor resolució espacial.

El sistema consisteix en dos equips, el primer és el "Sirena Station" situat a la torre Mapfre, que és una estació de treball Linux Ubuntu, que guarda les dades el temps suficient fins que es transfereixen al segon equip "Sirena Network system" que emmagatzema les dades i les fa disponibles per a l'usuari via la web http://coo.icm.csic.es/. El sistema d'emmagatzematge és un sistema Lustre. Les imatges es serveixen a través d'una Java web application des de un servidor Tomcat. Cada hora de llum les càmeres de l'estació Sirena obtenen una imatge per segon durant un període de deu minuts i després d'aquests 10' es fan 3 productes: snap que és una captura instantànea, timex que és un promig de les 600 imatges agafades durant els 10' i var que és la desviació estàndard durant aquests 10' de les 600 imatges. L'estació Sirena està comunicada amb l'Institut de Ciències del Mar (CSIC) a través d'una connexió ADSL.

Els components del sistema son:

 • Linux Ubuntu WorkStation (Neo-40E-i7-QC-IO)
  • 4 targetes PCI / PCIex i HUB firewire

  Càmeres AVT Stingrey amb les focals:

 1. C6 25mm F504CF
  C5 12mm F201C
  C4  8mm F201CF
  C3  8mm F201CF
  C2  8mm F201CF
  C1 12mm F504CF


 

L'esquema tècnic

 

MAPFRE IMAGE CATALOG

(OLD IMAGE CATALOG ARGUS MAPFRE SITE)

COO Castelldefels site

L'ús d'estacions de vigilància de vídeo, com el sistema Argus s'ha estès a tot el món durant l'última dècada. No obstant això, la vídeo monitoratge de platges naturals i artificials de la mar Mediterrània amb diferents onatge i condicions batimètriques són escasses. En particular, el seguiment d'una platja natural, multi barra i dissipativa prop de Barcelona (com la platja Castelldefels al sud de Barcelona) també permet la comparació entre l'evolució de platges naturals i artificials sotmeses a les mateixes condicions hidrodinàmiques.
El sistema consisteix en cinc càmeres de vídeo Sony XCD-SX90CR IEEE1394b 1280x960 desplegades a 32 m. d'altura a Castelldefels a uns 20 quilòmetres al sud de Barcelona.
Aquestes imatges es recullen des d'abril de 2010 utilitzant el programa SIRENA desenvolupat per Miguel Ángel Nieto a l'IMEDEA (CSIC). Es generen cada hora un producte anomenat snap que és una foto, timex que és un promig de 600 imatges afagades durant 10' i var que és la desviació estàndard de 600 imatges agafades en 10'. Aquests productes estadístics es generen i es transfereixen al sistema que les emmagatzema i les pot distribuir per internet.
Per l'explotació científica de les imatges hi ha un acord conjunt entre l'ICM-CSIC i el Grup de morfodinàmica Costanera (UPC) en el marc del Projecte "Modelització Integral i Seguiment de morfodinàmica de platges naturals i nodrit (IMNOBE)" (CTM2009-11892) . Les observacions simultànies de vídeo en dues platges generen informació morfològica de les platges reflectives i dissipatives, ja siguin platges engolfadas o obertes, afectades pel mateix tipus d'onatge. Un objectiu principal del projecte és la comparació entre les observacions de Barcelona i dels sistemes de Castelldefels i l'ús d'aquestes dades per a la comparació i avaluació dels resultats del model. Les observacions de vídeo es recolzen també a través d'aixecaments batimètrics i topogràfics.

CASTELLDEFELS IMAGE CATALOG

Sisal site

El nou lloc a Sisal (Mèxic) desplegat el 2011 va ser tot un repte. En primer lloc, la distància entre el PC d'adquisició i les càmeres és d'uns 50 m. el que implica que el disseny de Castelldefels no era una opció. Com a solució, es va triar la càmera AVT F125CF amb connector de fibra. Com a resultat d'aquest canvi de maquinari es van haver de fer millores al programari SIRENA. Les càmeres AVT no són capaces d'enviar imatges amb el mode firewire raw8 Format_2. Els principals avantatges del format d'imatges en brut (raw8) són l'ús de menys ample de banda i la reducció de l'ús de la cpu interna de la càmera. Càmeres AVT només permeten l'adquisició d'imatges raw8 a través del mode de vídeo d'imatge Format 7, un format d'imatge escalable. Aquest format té els beneficis de permetre fer pixel binning i definir una regió d'interès (ROI) permetent a la càmera enviar imatges a velocitats més ràpides, però, d'altra banda, té l'inconvenient que la velocitat d'enviament de dades en Format_7 es determina per la grandària dels paquets de dades (també conegut com mida de paquets o bytes per paquet ), les dimensions de la imatge i la profunditat de bit.
Sisal es troba al nord-oest de Mèrida, a la costa nord de la Península de Yucatán, Mèxic. Dues característiques principals d'aquesta part del Golf de Mèxic són l'àmplia plataforma continental d'aproximadament 245 km. amb un pendent de la platja d'aproximadament 1:1000, i una zona costanera baixa amb la presència d'illes de barrera. Sisal rep una marea mixta amb predomini diürn. L'amplitud de la marea varia de 0.1 m. de marees mortes i 0.8 m. per a les marees de primavera. La platja està subjecta a un clima d'onades predominantment des de la direcció NE i per a esdeveniments ones extremes durant l'hivern pels sistemes polars d'alta pressió anomenat Nortes, i pels sistemes ciclònics coneguts com ciclons tropicals (incloses les depressions tropicals, tempestes tropicals i huracans) durant els estius. L'alçada d'ona significant mitjana a una profunditat de 10 metres per Sisal utilitzant hind casted dades entre 1979 -2008 és de 0.75 m. amb una desviació estàndard de 0.4. Des d'un punt de vista morfodinàmica, Sisal és una platja dissipativa amb la presència d'un sistema de alongshore bar submergit format de dos a quatre alongshore barres paral·leles. Valors de mida de gra, disponible per a un perfil de platja a la zona, mostren una D50 de 0.45 mm.

SISAL IMAGE CATALOG

Taxonomy: 
Services
Back to Top